Ideą B2Bshop.pl jest przedstawianie informacji, usług i produktów, które w sposób wymierny wspierają biznes